• Företrädare

    114214

    Erika Taubert

    • Uppdrag

    • Kultur/fritid, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare