• Företrädare

    113941

    Alice Elmblad Nilsson

    • Uppdrag

    • Partidistriktsstyrelse, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare