• Företrädare

    113829

    Catharina Leverström

    • Uppdrag

    • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
    • 1:e vice partiavdelningsordförande