• Företrädare

  113762

  Magdalena Starmach

  • Uppdrag

  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande