• Företrädare

  113410

  Mikael Rinholt

  • Uppdrag

  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, vice ordf.
  • Partiavdelningsordförande