• Företrädare

    11332

    SvenGunnar Persson

    • Uppdrag

    • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
    • Övriga kommunala uppdrag, ledamot