• Företrädare

    113278

    Magnus Kyllenbeck

    • Uppdrag

    • Gymnasie, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot