• Företrädare

    113247

    Maria Flodin

    • Uppdrag

    • Arbetsmarknad, kommun, ersättare
    • Partidistriktsstyrelse, ersättare