• Företrädare

    113175

    Alexander Palm

    • Uppdrag

    • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
    • Partidistriktsstyrelse, ersättare