• Företrädare

  112790

  Emil Torstensson

  • Uppdrag

  • Patient/förtr.nämnd, ersättare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseersättare