• Företrädare

  112375

  Polina Larsson

  • Uppdrag

  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Valberedning, distrikt, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot