• Företrädare

  11237

  Jonas Stenzelius

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Överförmyndarnämnd, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande