• Företrädare

  11235

  Janne Stefansson

  • Uppdrag

  • Landstingsfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kommunalråd
  • Stadsplan, ordförande
  • Bolagsstyrelse, kommun, ordförande
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot