• Företrädare

    111876

    Frida Bondesson

    • Uppdrag

    • Kommundelsnämnd, ersättare
    • 1:e vice partiavdelningsordförande