• Företrädare

  111625

  Per Mårthans

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Kommundelsnämnd, ledamot
  • Kommundelsnämnd, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Överförmyndarnämnd, ersättare
  • Valnämnd, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot