• Företrädare

  111379

  Tony Abi-Khalil

  • Uppdrag

  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot