• Företrädare

  111375

  Karl-Gustav Stegermark

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot