• Företrädare

  111306

  Bo Sjölin

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseersättare