• Företrädare

  111215

  Johan Erik Asplund

  • Uppdrag

  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot