• Företrädare

    111186

    Ellinor Silver

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • 1:e vice partiavdelningsordförande