• Företrädare

  111070

  Kristin Andersson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunalråd
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Valnämnd, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot