• Företrädare

    110887

    Pauline Ottosson

    • Uppdrag

    • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot