• Företrädare

    110840

    Tina Bågenhammar

    • Uppdrag

    • Partidistriktsstyrelse, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot