• Företrädare

  110379

  Magnus Ekström

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Gymnasie, ledamot
  • Demokratiberedning, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande