• Företrädare

    110190

    Monica Klaussen

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare