• Företrädare

    110158

    Layla Abou Tacca

    • Uppdrag

    • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
    • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot