• Företrädare

    110116

    Hans Norén

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelse, ledamot