• Företrädare

    110096

    Sylvia Nilsson

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot