• Företrädare

    109978

    Linus Bäckström

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Stadsplan, ledamot