• Företrädare

  109892

  Magnus Holm

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Kommunstyrelse, gruppledare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot