• Företrädare

  109824

  Nina Gustafsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseersättare