• Företrädare

    109751

    Göran Öberg

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Miljö/bygg/teknik, ersättare