• Företrädare

  109461

  Erik Rippe

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Valnämnd, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare