• Företrädare

    109423

    Margareta Wier

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Stadsplan, ledamot