• Företrädare

    109366

    Ibrahim Wissam Alshamani

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Social/omsorg/äldrevård, ersättare