• Företrädare

    109047

    Clara Castelblanco Fonseca

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare