• Företrädare

  108978

  Andreas Sandsgård

  • Uppdrag

  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot