• Företrädare

  108844

  Lennart Fjellman

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseersättare