• Företrädare

    10875

    Ewa Samuelsson

    • Uppdrag

    • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
    • Internationella rådet, ledamot