• Företrädare

    108602

    Anders Elgenmark

    • Uppdrag

    • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare