• Företrädare

  108554

  Bengt-Göran Petersson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot