• Företrädare

  108391

  Tomas Aldrin Walter

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseersättare