• Företrädare

    108370

    Matilda Elmebo

    • Uppdrag

    • Partidistriktsstyrelse, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot