• Företrädare

  108185

  Emil Esping

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Partidistriktsordförande
  • Rikstingsombud
  • Partifullmäktigeombud