• Företrädare

    108171

    Gun-Britt Axelsson

    • Uppdrag

    • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot