• Företrädare

  108165

  Stefan Ackeryd

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot