• Företrädare

  108139

  Patrik Karlsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande