• Företrädare

    107117

    Jonni Harrius

    • Uppdrag

    • Partidistriktsstyrelse, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot