• Företrädare

  Désirée Pethrus

 • Jag är riksdagsledamot för Stockholms stad sedan 2006. Jag är gruppledare för Kristdemokraterna i EU nämnden och suppleant i Arbetsmarknadsutskottet, där jag framförallt har ansvar för jämställdhets-, diskriminerings- och arbetsmiljöfrågor. Det globala främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, press-och religionsfrihet ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Jag vill se ett starkt EU för ökad handel både inom och utanför EU. Det bidrar till jobb och företagande. EU ska också främja fred och frihet. Men jag vill inte ha mer överstatlighet på skatte-och socialförsäkringsområdet. Inom arbetsmarknadsområdet vill jag särskilt se till att vi förbättrar stödet till personer som ofta har svårt att få jobb, som nyanlända och personer med funktionsvariationer.
  • Uppdrag

  • Regionråd
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot