• Företrädare

  10681

  Magnus Sjödahl

  • Uppdrag

  • Regional/trafik/miljö, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kultur/fritid, vice ordf.
  • Valnämnd, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseersättare